A Dentozófia®

 

     A Dentozófia® , azaz a “dentosophie” elnevezés a latin “dens”, a fogak és a görög “sophia”, bölcsesség szavak összetételéből ered. Szószerint tehát a fogak bölcsességéről, “le saggezz de dent”-ről beszélünk. A Dentozófia® egy fogorvosi terápia, mely által felismerhető a kapcsolat és az egyensúly a szájüreg, az emberi szervezet és annak többi (fizikai, szellemi és pszicho-affektív) része között is.

     Michel Montaud francia szájsebész, orvosokkal és fogorvosokkal, – mint például Dr. Rodrigue Mathieuvel, akihez később Dr. Jean-François Ardouin is csatlakozott, – 1984-től kezdve, klinikai kutatásokat és megfigyeléseket végzett.

     A Dentozófia® egy kísérleteken alapuló tudomány, amely azon a pontos megfigyelésen alapszik, miszerint a jelenségek, melyek e módszerrel kapcsolatba hozhatóak, minden esetben eredményt hoznak és visszaigazolhatóak.

     “Tudományos hipotézisekre szükség van, mert a fejlődésnek és a kutatásoknak ez a fő hajtóereje, amely végül nem jelent mást, mint a hipotézisek visszaigazolását és megerősítését”. (Claude BERNARD)

     A Dentozófia® egy vezetett önterápia, mely funkcionális fogászati technikákon alapszik. Lehetővé teszi, hogy a szájüreg, a fül-orr- gége elváltozásai megszűnjenek, elkerülve általában mindig a fogak kihúzását. Azt a célt tűzi ki, hogy újrastabilizálja a szájüreg egyensúlyát megtalálva a helyes egyensúlyt. Például gerinc problémáknál, hát és izületi problémáknál, fejfájás esetén, fül-orr- gégészeti patológiáknál, asztmánál, koncentrációs nehézségek, stressz vagy depresszió esetén, stb. Lehetővé teszi a páciensnek, hogy megtanulja önmagát gyógyítani, egy fogorvos vezetésével.
A Dentozófia® egy evolutív dinamika, mely az – elődeinkhez hasonlóan – elsajátított ismereteket konfrontálja, a rendszeresen visszaigazolt klinikai tapasztalatokkal, és melynek eredményeként, egy új fogorvosklinikai koncepciókra és technikákra tehettünk szert a szájüreg egyensúlyáért.

     Alapvető elv, hogy születéstől kezdve, a szájüreget fizikálisan az életműködések alakítják – légzés, szívás, nyelés, rágás – amik mind a szívét képezik a fogászati dinamikának. Megfigyeléseink alapján, az életműködések zavara vagy javulása minden szinten kihat a szervezetre (fizikai, szervezeti, pszichikai, érzelmi szinten és a viselkedés szintjén is…). Mindez rendszeresen megfigyelhető, mind a szájüregen történő fogászati beavatkozások alkalmával, mind a megfelelő gyakorlatokon keresztül, melyeket az életfolyamatok átnevelésére alapozunk. A páciens számára megteremti a képességet arra, hogy maga alakítsa szájürege formáját, mely tükrözi általános értelemben vett egyensúlyát. Mindez kortól és a szájüreg milyenségétől függetlenül jön létre.

     Megfigyeléseink és tapasztalataink, két posztulátum elfogadásához vezettek, melyek ma munkánk alapját képezik: “minden ember pszichéjének lenyomata megtalálható a szájüregében”  és eképpen ez fordítva is igaz “minden transzformáció a szájüreg szintjén, a psziché leképeződése”. E logikát követve minden ami az arcüregben, illetve a szájüregben történik (a természet, a véletlen, a kezelés stb.…) hatást gyakorol az egész páciensre, az egyensúlyhiány vagy az egyensúly felé mozdítva.

     Egyensúlyhiány esetén minden szinten autómatikusan aktivizálódnak a kompenzációs mechanizmusok azért, hogy újrastabilizálódjon a látszólagos egyensúly. Mindez ideiglenesen generálja a (tudatalatti) erőket, amelyek egy sor probléma megjelenését indítják be az izomzatban, az izületekben, a csontokban, a szervek szintjén, vagy éppen a gondolatokban, érzelmekben és viselkedésben, stb…

     A módszernek minden mozzanata arra hivatott, hogy létrehozza a szájüreg egyensúlyát, amik elősegítik, hogy a kompenzációs mechanizmusok megszűnjenek, és minden szintre kiterjedő harmónia jöjjön létre. Egy pedagógiai fejlődés is megindul általa, a páciens autonómmá válik.

     A terápia azon az elven alapszik, hogy minden ember birtokol egy potenciális egyensúlyt, amit sosem veszít el, minthogy alapvető természete az “Egyensúly”.

     A Dentozófia® egy teljes körű terápia, mely tehát “a fogak bölcsességére” épül, a szakember páciensét a maga egészében konsziderálja, és módszere bizonyos szempontból túlmutat a megszokott, hagyományos fogászati kezeléseken, lehetővé téve egy multidiszciplináris munkát a különböző orvosi szakterületen dolgozók között.

Michel Montaud,
Dr Jean-François Ardouin és
Dr Rodrigue Mathieu szájsebészek